potencjał czynnościowy

potencjał czynnościowy – nagła, przejściowa zmiana potencjału błonowego w pobudzonej komórce wywoływana przez bodziec. W komórkach zwierzęcych jest skutkiem selektywnego otwierania i zamykania kanałów sodowych i potasowych.