potencjał osmotyczny

« Powrót do Słownika

potencjał osmotyczny – składnik potencjału wody, który jest proporcjonalny do osmolarności roztworu. Mierzy wpływ substancji rozpusz­czonych na kierunek ruchu wody. Może być zerowy (czysta woda) lub ujemny (nigdy nie dodatni!).

« Powrót do Słownika