potencjał progowy

potencjał progowy – wartość potencjału błonowego, którą wzbudzona błona komórki musi osiągnąć, aby zainicjować potencjał czynnościowy.