potencjał równowagi

potencjał równowagi – wielkość napięcia błony komórkowej w stanie równowagi, wyliczona przy użyciu równania Nernsta.

Uwaga: w szkole średniej pojęcie to nie jest omawiane. Dla nauczycieli.