potencjał spoczynkowy

potencjał spoczynkowy – różnica potencjałów (napięcie) między obiema stronami błony plazmatycznej komórki pobudliwej będącej w spoczynku. Rodzaj potencjału błonowego.

Kolokwialnie: potencjał błony komórkowej spolaryzowanej.