potencjał wody

potencjał wody (Ψ) – energia potencjalna cząsteczek wody, czyli zdolność do wykonania pracy przy przechodzeniu z obszaru o wyższym potencjale do obszaru o potencjale niższym. Własność fizyczna pozwalająca przewidzieć kierunek przepływu wody, wyznaczana przez stężenie substancji rozpuszczonej/ych i wywierane ciśnienie. Woda zawsze przemieszcza się z miejsc o wyższym potencjale wody do miejsc o potencjale niższym.

Potencjał czystej wody (Ψ) = 0, natomiast potencjał roztworu (Ψ) < 0 (zawsze ma wartość ujemną!). Jednostkami ciśnienia potencjału wody (Ψ) są megapaskale (MPa).

W fizjologii roślin potencjał wody określa zdolność komórki (także całej rośliny) do pochłaniania wody na zasadzie osmozy.

Kurs: Fizjologia roślin (1.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (1.4.) (4-letnie liceum)