powietrze zanieczyszczone

powietrze zanieczyszczone – wg WHO: takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę).

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (3L)(4.2)

Kurs: Człowiek – układ oddechowy (4L)(4.2)