powłoka elektronowa

powłoka elektronowa – w uproszczeniu poziom energetyczny elektronów w charakterystycznej średniej od­ległości od jądra atomu. W chemii za powłokę elektronową wokół danego atomu uważa się zbiór orbitali atomowych mających tę samą główną liczbę kwantową n. Kolejnym wartościom n przypisane są kolejne powłoki: K, L, M, N, O, P i Q.

Uwaga: na lekcjach biologii pojęcie to wystarczy definiować bardzo ogólnie, ale już na lekcjach chemii czy fizyki…