praca

praca (w fizyce) – skalarna* wielkość fizyczna, która jest miarą ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach termodynamicznych, mechanicznych, elektrycznych i innych. 

*skalarna – taka, którą charakteryzuje jedynie wartość liczbowa, a nie kierunek, np. pole powierzchni, masa, temperatura lub… miara ilość energii.