prawo czystości gamet

prawo czystości gamet – każda gameta wytwarzana przez organizm ma tylko jeden allel z danej pary alleli genu. Z prawa tego wynika, że każda komórka płciowa musi zawierać po jednym allelu z każdej pary.

Krótko: do każdej gamety wchodzi tylko jeden allel z danej pary.

Kurs: Genetyka (8.3.)