prawo niezależnej segregacji genów

prawo niezależnej segregacji genów – drugie prawo Mendla, które stanowi, że każda para alleli rozdziela się niezależnie od każdej innej pary alleli w czasie powstawania gamet; odnosi się do sytuacji, kiedy geny kodujące dwie cechy są ulokowane w różnych parach chromosomów homologicznych