prezentacja antygenu

prezentacja antygenu – proces, w którym czą­steczka MHC łączy się z fragmentem we­wnątrzkomórkowego białka (antygenu) i prze­nosi je na powierzchnię komórki, gdzie jest ono zaprezentowane i może być rozpoznane przez limfocyty B lub T