priony

priony – białkowe cząsteczki zakaźne. Powstają z występującego powszechnie i całkowicie niegroźnego białka PrPc. Dopiero w sytuacji, gdy zmieni ono swoją naturalną konformację, w której dominuje alfa-helisa na konformację, w której dominuje beta-harmonijka, staje się białkiem prionowym infekcyjnym – PrPsc. Priony zwiększają swoją liczebność, przekształcając prawidłowo zwinięte białka w wersje prionowe. Są przyczyną pewnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (u człowieka: choroba kuru, choroba Creutzfeldta-Jakoba, w skrócie CJD; u bydła: choroba szalonych krów, czyli BSE; u owiec – scrapie).

(ang. prion – proteinaceous infectious particle)

Krótko: czynnik zakaźny, który jest błędnie zwiniętą wersją prawidłowego białka komórkowego. 

Kurs: Wirusy (4.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (4.3.) (4-letnie liceum)