próba badawcza

próba badawcza – obiekt badania, który jest poddawany działaniu wybranego czynnika (wskazanego w problemie badawczym lub hipotezie).