próba kontrolna

próba kontrolna – obiekt badania, który nie jest poddawany działaniu wybranego czynnika (wskazanego w problemie badawczym lub hipotezie).

Próba kontrolna jest badaniem pomocniczym, które daje możliwość wnioskowania przez porównanie z wynikami próby badawczej.