proces paraseksualny

proces paraseksualny – zjawisko przeniesienia DNA z jednej komórki bakteryjnej do drugiej, prowadzące do rekombinacji materiału genetycznego. W procesie paraseksualnym nie powstają ani gamety, ani nowe osobniki (nie jest on więc rozmnażaniem!). Zachodzi u bakterii drogą koniugacjitransformacji lub transdukcji. Po procesie paraseksualnym komórka biorcy może wykazywać nowe cechy determinowane przez pobrane geny.

Uwaga: procesy paraseksualne zachodzące, np. u grzybów nie są omawiane w szkole średniej!

Kurs: Prokarionty (2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.) (4-letnie liceum)