produkcja pierwotna

produkcja pierwotna – ilość energii świetlnej przekształconej przez autotrofy w energię chemiczną (związki organiczne) w ekosystemie.