profaza

profaza – pierwsza faza mitozy lub mejozy, w której następuje kondensacja chromatyny i wyróżnicowanie się chromosomów. Pod koniec profazy zanika jąderko i otoczka jądrowa, natomiast zaczyna się formować wrzeciono kariokinetyczne

Kurs: Cytologia (12.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (13.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (12.6.) (4-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (13.5.) (4-letnie liceum)