profil genetyczny

profil genetyczny – unikatowy dla danego osobnika ze­staw markerów genetycznych. Obecnie naj­częściej wykrywany metodą PCR, a wcześniej za pomocą elektroforezy i sond z kwasów nu­kleinowych.