progesteron

progesteron – żeński steroidowy hormon płciowy wytwarzany przez komórki ciałka żółtego (w fazie lutealnej i wczesnej ciąży) oraz przez komórki łożyska (w późniejszej ciąży). Jeden z najważniejszych żeńskich hormonów związanych bezpośrednio z rozrodem, który:

  • umożliwia implantację zarodka w błonie śluzowej macicy,
  • umożliwia utrzymanie ciąży,
  • wstrzymuje dojrzewania pęcherzyków jajnikowych,

Uwaga: występuje nie tylko u ssaków, ale także u innych kręgowców. Zagadnienie to wykracza jednak poza zakres szkoły średniej.

Dla zainteresowanych: por. także progestagen.

Krótko: żeński steroidowy hormon płciowy, który przygotowuje macicę do implantacji zarodka i umożliwia utrzymanie ciąży.

Kurs: Człowiek – układ hormonalny (2.10.)