Projekt Poznania Genomu Człowieka

« Powrót do Słownika

Projekt Poznania Genomu Człowieka – (Human Genome Project, HUGO) międzynarodowy projekt mający na celu zmapowanie i zsekwencjonowanie DNA całego genomu człowieka  

« Powrót do Słownika