promienice

promienice (Radiolaria) pierwotniaki, zwykle morskie, wyposażone w pancerzyk zbudowany głównie z krzemionki i posiadające pseudopodia wyrastające promieniście ze środka ciała.