promiskuityzm

promiskuityzm – rodzaj strategii rozrodczej polega­jącej na braku wybiórczości w kontaktach sek­sualnych – do kopulacji dochodzi między przypadkowymi partnerami.

Uwaga: w szkole średniej pojęcie to nie jest omawiane.