promotor

promotor – odcinek DNA, położony zazwyczaj powyżej sekwencji kodującej genu (tuż przed początkiem genu). Zawiera sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA. Stanowi miejsce przyłączenia tej polimerazy do nici DNA. Po połączeniu się polimerazy RNA z promotorem rozpoczyna się transkrypcja (sam promotor nie jest transkrybowany!). Promotor może mieć długość od kilkudziesięciu do kilkuset nukleotydów.

Dla zainteresowanych: promotory eukariotyczne zawierają także sekwencje rozpoznawane przez czynniki transkrypcyjne. Dopiero one wiążąc się z DNA umożliwiają połączenie się polimerazy RNA z nicią DNA i rozpoczęcie transkrypcji. 

Krótko: specyficzna sekwencja nukleotydów DNA, do której przyłącza się polimeraza RNA. Precyzyjnie wskazuje miejsce startu transkrypcji RNA.

Kurs: Genetyka (5.3.)