prostaglandyny

prostaglandyny – (PGs) grupa parakrynowych hormonów zwierzęcych, które są regulatorami procesów fizjologicznych. Występują we wszystkich tkankach oraz płynach ustrojowych (są uwalnianie na wskutek pobudzenia nerwowego).

Wykazują bardzo dużą aktywność biologiczną. Przykłady:

  • pobudzenie lub hamowanie skurczy mięśni gładkich: macicy, przewodu pokarmowego, naczyń krwionośnych
  • hamowanie wydzielania soku żołądkowego
  • działanie chemotaktyczne na leukocyty

Uwaga: prostaglandyny należą do mediatorów odczynu/stanu zapalnego.

Ciekawe: kwas acetylosalicylowy (składnik aspiryny) hamuje enzym cyklooksygenazę zmniejszając produkcję prostaglandyn, a przez to stan zapalny.