proteasom

proteasom – bardzo duży kompleks białkowy zawierający enzymy – proteazy o kształcie wydrążonego walca i masie cząsteczkowej ok. 2 MDa. Występuje u Eukaryota (w jądrze i w cytoplazmie), ale analogiczne struktury są także obecne u Prokaryota. Rozpoznaje i niszczy białka przeznaczone  do usunięcia naznaczone przez przyłączone do nich cząsteczki małego białka – ubikwityny (ubikwitynacja).

Kurs: Cytologia (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (8.4.) (4-letnie liceum)