proteoglikan

proteoglikan – glikoproteina składająca się z ma­łego rdzenia białkowego z przyłączonymi wie­loma łańcuchami cukrowymi, występująca w matriks pozakomórkowej komórek zwierzę­cych. Proteoglikan może zawierać do 95% cu­kru.

Uwaga: nie myl z peptydoglikanem!

Naszym zdaniem dla zainteresowanych.