protochlorofilid

protochlorofilid – związek chemiczny (żółty barwnik), który jest bezpośrednim prekursorem chlorofilu. Do tego momentu biosynteza chlorofilu nie wymaga udziału światła. Reakcje przekształcenia protochlorofilidu w chlorofil już tak (u okrytonasiennych).

Naszym zdaniem tylko dla zainteresowanych (pojęcie pojawiło się w jednym z podręczników dla 4-letniego liceum).