protonefrydium

protonefrydium – pierwotny, prymitywny narząd wydalniczy, zamknięty od strony ciała występujący u larw i dorosłych przedstawicieli płazińców. Ma postać kanalików rozmieszczonych w parenchymie zakończonych komórkami płomykowymi.

(l.mn. protonefrydia)

Uwaga: do tego typu układów zaliczano także H-kształtny układ wydalniczy występujący u niektórych nicieni. W naszych wykładach stosujemy to dyskusyjne uproszczenie, ponieważ analiza pochodzenia, zróżnicowania budowy i złożonych funkcji układu gruczołowo-wydalniczego nicieni przekracza zakres szkoły średniej. Przyjmujemy zatem, że jest to przekształcony układ protonefrydialny, ale radzimy unikać tego stwierdzenia.