protoonkogen

protoonkogen – gen występujący w prawidłowej komórce, potencjalnie zdolny do inicjacji transformacji nowotworowej (na skutek mutacji może się przekształcić w onkogen). Protoonkogeny stanowią ok. 1% wszystkich genów. W prawidłowych komórkach białka kodowane przez protoonkogeny wyznaczają normalny przebieg różnicowania komórek, ich podziałów oraz apoptozy.

(gr. προτος = pierwszy, pierwotny)

Krótko: prawidłowa wersja genu komór­kowego, który potencjalnie może się prze­kształcić w onkogen.

Kurs: Genetyka (16.2.)