protoplast

protoplast – aktywna metabolicznie część komórki bakterii, grzyba lub rośliny, czyli część komórki bez ściany komórkowej.

Krótko: wszystkie składniki komórki bakterii, grzyba lub rośliny bez ściany komórkowej.

Uwaga: termin coraz rzadziej stosowany.