prymaza

prymaza – enzym, który rozpoczyna syntezę łań­cucha RNA od pojedynczego nukleotydu RNA, aby utworzyć starter. Jako matrycę wykorzystuje rodzi­cielską nić DNA.