przedprątność

przedprątność – wcześniejsze dojrzewanie pręcików niż słupków w kwiatach obupłciowych niektórych gatunków roślin okrytozalążkowych. Mechanizm zapobiegający samozapyleniu.

Uwaga: Synonimu – protoandria – nie musisz znać, ale…

por. także przedsłupność i różnosłupkowość

więcej informacji znajdziesz w kursie: Rośliny 4L (11.5.)