przedprątność

przedprątność – wcześniejsze dojrzewanie pręcików niż słupków w kwiatach obupłciowych niektórych gatunków roślin okrytozalążkowych. Mechanizm zapobiegający samozapyleniu.

por. także przedsłupność