przedrośle

przedrośle – haploidalne, plechowate (zwykle niepozorne i krótkotrwałe) stadium rozwojowe paprotników

Przedrośla większości paprotników jednakozarodnikowych są obupłciowe (wyrastają na nich plemnie i rodnie). Jednopłciowe przedrośla (męskie z plemniami albo żeńskie z rodniami) rozwijają się natomiast u większości skrzypów oraz u wszystkich paprotników różnozarodnikowych

Gatunki, które mają przedrośla obupłciowe są dwupienne. Jednopłciowe przedrośla rozwijają się u gatunków dwupiennych.

(łac. prothallium)

Uwaga: przedroślem bywa także nazywany wielokomórkowy gametofit żeński nagozalążkowych.

Kurs: Rośliny (7.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (7.6.) (4-letnie liceum)