przedsłupność

przedsłupność – wcześniejsze dojrzewanie słupków niż pręcików w kwiatach obupłciowych niektórych okrytozalążkowych. Mechanizm zapobiegający samozapyleniu, czyli przystosowanie do obcopylności.

Dla purystów: jest to wcześniejsze dojrzewanie znamienia słupka niż pylników.

por. także przedprątność