przedsłupność

przedsłupność – wcześniejsze dojrzewanie słupków niż pręcików w kwiatach obupłciowych niektórych okrytozalążkowych. Mechanizm zapobiegający samozapyleniu.

Dla purystów: jest to wcześniejsze dojrzewanie znamienia słupka niż pylników.

Uwaga: Synonimu – protogynia – nie musisz znać, ale…

por. także przedprątność i różnosłupkowość

więcej informacji znajdziesz w kursie: Rośliny 4L (11.5.)