przemiana pokoleń

przemiana pokoleń – cykl rozwojowy organizmu, w którym występuje zarówno wielokomórkowa diploidalna (2n) forma – sporofit, jak i wielokomórkowa haploidalna (1n) forma – gametofit; charakterystyczna dla roślin i niektórych glonów.