przeobrażenie niezupełne

przeobrażenie niezupełne rodzaj metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki. Larwy wyglądem i trybem życia przypominają osobniki dojrzałe. Występuje w rozwoju pew­nych owadów, jak na przykład pasikonika (prostoskrzydłe), w którym młody osobnik (nazywany nimfą) przypomina dorosłego osobnika, ale jest mniejszy i ma inne proporcje ciała. Nimfy przechodzą serię linek, za każdym razem sta­jąc się coraz bardziej podobne do form doro­słych.