przeobrażenie

przeobrażenie – przemiana formy larwalnej zwierzęcia w formę ostateczną/młodocianą lub taką, która przypomina formę dorosłą, ale nie jest jeszcze dojrzała płciowo.

Przykłady: owady, płazy, niektóre ryby.