przepoczwarczenie

przepoczwarczenie – proces przeobrażenia larwy w poczwarkę występujący u owadów z przeobrażeniem zupełnym. Faza rozwoju złożonego następująca zazwyczaj w ukryciu, często w osłaniającym oprzędzie.

Ważne: określenie przepoczwarzenie jest nieprawidłowe (proces nie dotyczy poczwary, tylko poczwarki).