przetchlinka

przetchlinka – dwa znaczenia:

1. (bot.) mały, nieco wyniesiony obszar w perydermie pnia lub korzenia, który po­zwala na wymianę gazową między żywymi ko­mórkami a środowiskiem zewnętrznym.

2. (zool.) ot­wór, niekiedy aktywnie zamykany, prowadzący do układu oddechowego lądowych stawonogów oddy­chających tchawkami lub płucami.

Ogólnie: otwór w nieprzepuszczalnej powłoce organizmów lądowych, umożliwiający wymianę gazową.