przewaga heterozygot

przewaga heterozygot – większy sukces rozrodczy osobników heterozygotycznych w porównaniu z homozygotycznymi. Prowadzi do zachowania zmienności w puli genowej populacji lub gatunku.