przewężenie Ranviera

przewężenie Ranviera przerwa między komórkami osłonki mielinowej. W przewodzeniu skokowym potencjał czynnościowy jest “regenerowany” w każdym przewężeniu, co pozwala na przeskakiwanie impulsów z przewężenia do przewężenia praktycznie bez opóźnienia.

Krótko: przerwa w osłonce mielinowej danego aksonu, gdzie tworzy się potencjał czynnościowy. 

Kurs: Histologia (11.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (11.2.) (4-letnie liceum)

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (1.5.)