przewodzenie skokowe

przewodzenie skokowe – nagły przepływ impulsu nerwowego wzdłuż aksonu spowodowany po­tencjałem czynnościowym przeskakującym z jednego do drugiego przewężenia Ranviera z “ominięciem” odcinków z otoczką mielinową na błonie aksonu.