przodomózgowie

« Powrót do Słownika

przodomózgowie – pierwszy z trzech pierwotnych pęcherzyków mózgowych kręgowców. Rozwojowa część mózgowia, która ulega podziałowi na kresomózgowie i międzymózgowie.

(łac. prosencephalon)

« Powrót do Słownika