przysadka mózgowa

przysadka mózgowa – gruczoł dokrewny zlokalizowany u podstawy podwzgórza, który produkuje i wydziela wiele hormonów regulujących różne funkcje ciała. Składa się z tylnego płata (płata nerwowego), który magazynuje i wydziela hormony produkowane przez podwzgórze oraz płata przedniego (płata gruczołowego).

Kurs: Człowiek – układ hormonalny (2.3.)