pseudocel

pseudocel – typ pierwotnej jamy ciała wypełnionej płynem. Między jamą ciała a jelitem brak jest mezodermy (nabłonka mezodermalnego). 

 Uwaga: tradycyjnie jest nazywany także schizocelem.