pseudogen

pseudogen – fragment DNA, bardzo podobny do prawdziwego genu, ale niewytwarzający funk­cjonalnego produktu. Zwykle fragment DNA, który wcześniej był genem, ale został dezaktywowany w wyniku mutacji.

Uwaga: w szkole średniej i na naszych wykładach pojęcie to nie jest omawiane.