pula genowa

pula genowa – zespół wszystkich alleli we wszystkich loci wszystkich osobników w populacji

Krótko: wszystkie allele osobników jednej populacji.

Uwaga: termin ten jest używany również w bardziej ograniczonym znaczeniu, jako zespól alleli jednego lub kilku loci w populacji.

Kurs: Genetyka (od 14.1.)