punkt izoelektryczny

« Powrót do Słownika

punkt izoelektryczny (pI) – wartość pH środowiska, w którym dany aminokwas występuje w postaci jonu obojnaczego. Na przykład dla alaniny pI wynosi 6,11.

W pH niższym aminokwas występuje w postaci kationowej, w pH wyższym – anionowej.

« Powrót do Słownika