pylnik

« Powrót do Słownika

pylnik – workowaty element pręcika kwiatu roślin nasiennych, w którym powstają ziarna pyłku. W typowym pręciku okrytozalążkowych dwa pylniki połączone łącznikiem tworzą główkę pręcika. W każdym pylniku znajdują się dwie komory pyłkowe, będące organami homologicznymi z mikrosporangiami.

« Powrót do Słownika